งานตรวจสอบ อุปกรณ์ เครื่องจักร ด้านความปลอดภัยฯ พร้อมออกใบรับรอง

บริการงานด้านการตรวจสอบต่างๆ ด้านความปลอดภัยฯ พร้อมออกใบรับรอง โดยทีมช่างมืออาชีพ และมีประสบการณ์ เช่น

1. การตรวจสอบปั้นจั่น พร้อมออกใบรับรอง ปจ.1 ปจ.2

  • ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ เช่น ปั้นจั่นเหนือศรีษะ ปั้นจั่นขาสูง ปั้นจั่นหอสูง
  • ปั้นจั่นชนิดเคลื่อที่ เช่น ปั้นจั่นล้อยาง ล้อตีนตะขาบ

2. งานตรวจสอบอาคารประจำปี

3. งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าอาคารประจำปี

4. งานตรวจสอบสภาพแวดล้อมประจำปี

  • ตรวจความเข้มของแสงสว่าง
  • ตรวจความดังของเสียง
  • ตรวจวัดปริมาณความร้อนในบริเวณทำงาน
  • ตรวจปริมาณความเข้มของสารเคมี ในบริเวณทำงาน

5. งานตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี