เข้าอบรมสามารถชำระค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ทางช่องต่าง ๆ ตามรายละเอียดด้านล่าง

        • ชำระค่าใช้จ่ายเป็น "เงินสด"

 

 

        • ชำระค่าใช้จ่ายเป็น "เช็คเงินสด"
            - ธนาคาร : กสิกรไทย 
​            - สาขา : แพชชั่น ระยอง
            - ชื่อบัญชี : บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด
            - หมายเลขบัญชี : 530 - 2 - XXXXX- 4

 

 

        • ชำระค่าใช้จ่ายเป็น "การโอนเงินผ่านธนาคาร
            - ธนาคาร : กสิกรไทย 
            - สาขา : แพชชั่น ระยอง
            - ชื่อบัญชี : บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด
            - หมายเลขบัญชี : 530 - 2 - XXXXX- 4

 

 

หากต้องการ "ใบกำกับภาษี" , แจ้งการชำระเงิน หรือ มีข้อสงสัยให้ ติดต่อเรา