รหัสรายการ ชื่อคอร์สอบรม วันที่เริ่ม - วันที่สิ้นสุด จำนวนผู้สมัคร ราคาคอร์ส/ท่าน #
0CB51 ความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น 14 มิถุนายน 2021 - 15 มิถุนายน 2021 0/30 4,000
43849 ความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น 12 กรกฎาคม 2021 - 13 กรกฎาคม 2021 0/30 4,000
670BE ความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น 16 สิงหาคม 2021 - 17 สิงหาคม 2021 0/30 4,000
F349A ความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น 13 กันยายน 2021 - 14 กันยายน 2021 0/30 4,000
E1B9F ความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น 11 ตุลาคม 2021 - 12 ตุลาคม 2021 0/30 4,000
A0515 ความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น 15 พฤศจิกายน 2021 - 16 พฤศจิกายน 2021 0/30 4,000
A0941 ความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น 14 ธันวาคม 2021 - 15 ธันวาคม 2021 0/30 4,000