รหัสรายการ ชื่อคอร์สอบรม วันที่เริ่ม - วันที่สิ้นสุด จำนวนผู้สมัคร ราคาคอร์ส/ท่าน #
09A2C การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน 16 มิถุนายน 2021 - 17 มิถุนายน 2021 0/30 4,000
E1A6A การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน 14 กรกฎาคม 2021 - 15 กรกฎาคม 2021 0/30 4,000
79A64 การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน 18 สิงหาคม 2021 - 19 สิงหาคม 2021 0/30 4,000
A606F การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน 15 กันยายน 2021 - 16 กันยายน 2021 0/30 4,000
587A9 การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน 13 ตุลาคม 2021 - 14 ตุลาคม 2021 0/30 4,000
F39D4 การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน 17 พฤศจิกายน 2021 - 18 พฤศจิกายน 2021 0/30 4,000
62BCC การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน 15 ธันวาคม 2021 - 16 ธันวาคม 2021 0/30 4,000