รหัสรายการ ชื่อคอร์สอบรม วันที่เริ่ม - วันที่สิ้นสุด จำนวนผู้สมัคร ราคาคอร์ส/ท่าน #
4BE87 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง 18 มิถุนายน 2021 - 18 มิถุนายน 2021 0/30 2,500
AD6E5 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง 16 กรกฎาคม 2021 - 16 กรกฎาคม 2021 0/30 2,500
433B6 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง 20 สิงหาคม 2021 - 20 สิงหาคม 2021 0/30 2,500
2D8E0 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง 15 ตุลาคม 2021 - 15 ตุลาคม 2021 0/30 2,500
0D163 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง 19 พฤศจิกายน 2021 - 19 พฤศจิกายน 2021 0/30 2,500
984E8 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง 17 ธันวาคม 2021 - 17 ธันวาคม 2021 0/30 2,500