รหัสรายการ ชื่อคอร์สอบรม วันที่เริ่ม - วันที่สิ้นสุด จำนวนผู้สมัคร ราคาคอร์ส/ท่าน #
3107F ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 05 ตุลาคม 2020 - 07 ตุลาคม 2020 30/30 6,900
เต็ม
149A4 ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 22 ตุลาคม 2020 - 24 ตุลาคม 2020 3/30 6,900
0FD56 ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 09 พฤศจิกายน 2020 - 11 พฤศจิกายน 2020 0/30 6,900
0A071 ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 26 พฤศจิกายน 2020 - 28 พฤศจิกายน 2020 0/30 6,900
C46D9 ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 10 ธันวาคม 2020 - 12 ธันวาคม 2020 0/30 6,900
A0AC1 ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 24 ธันวาคม 2020 - 26 ธันวาคม 2020 0/30 6,900