รหัสรายการ ชื่อคอร์สอบรม วันที่เริ่ม - วันที่สิ้นสุด จำนวนผู้สมัคร ราคาคอร์ส/ท่าน #
F0786 ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 20 กุมภาพันธ์ 2020 - 22 กุมภาพันธ์ 2020 0/30 6,900
D29F7 ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 12 มีนาคม 2020 - 14 มีนาคม 2020 0/30 6,900
71797 ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 26 มีนาคม 2020 - 28 มีนาคม 2020 0/30 6,900
89F29 ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 09 เมษายน 2020 - 11 เมษายน 2020 0/30 6,900
DA150 ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 23 เมษายน 2020 - 25 เมษายน 2020 0/30 6,900
53F9A ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 07 พฤษภาคม 2020 - 09 พฤษภาคม 2020 0/30 6,900
CC26F ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 21 พฤษภาคม 2020 - 23 พฤษภาคม 2020 0/30 6,900
F406B ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 04 มิถุนายน 2020 - 06 มิถุนายน 2020 0/30 6,900
A146D ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 18 มิถุนายน 2020 - 20 มิถุนายน 2020 0/30 6,900
112C7 ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 02 กรกฎาคม 2020 - 04 กรกฎาคม 2020 0/30 6,900
8D6EE ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 20 กรกฎาคม 2020 - 22 กรกฎาคม 2020 0/30 6,900
666F0 ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 06 สิงหาคม 2020 - 08 สิงหาคม 2020 0/30 6,900
97D31 ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 20 สิงหาคม 2020 - 22 สิงหาคม 2020 0/30 6,900
3A58E ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 07 กันยายน 2020 - 09 กันยายน 2020 0/30 6,900
EDB49 ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 24 กันยายน 2020 - 26 กันยายน 2020 0/30 6,900
3107F ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 08 ตุลาคม 2020 - 10 ตุลาคม 2020 0/30 6,900
149A4 ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 22 ตุลาคม 2020 - 24 ตุลาคม 2020 0/30 6,900
0FD56 ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 09 พฤศจิกายน 2020 - 11 พฤศจิกายน 2020 0/30 6,900
0A071 ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 26 พฤศจิกายน 2020 - 28 พฤศจิกายน 2020 0/30 6,900
C46D9 ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 10 ธันวาคม 2020 - 12 ธันวาคม 2020 0/30 6,900
A0AC1 ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 24 ธันวาคม 2020 - 26 ธันวาคม 2020 0/30 6,900